CLX Liceum Ogólnokształcące
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

Konto Rady Rodziców

Konto: Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego nr 160  ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A. Nr 33 1090 1694 0000 0001 1524 6529

Tytułem: Imię i nazwisko, klasa, rok szkolny 2017/2018