CLX Liceum Ogólnokształcące
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

Opis szkoły

„Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi”

(Owidiusz)

Szkoła została zbudowana w 1962r.  W 1999r. w jej budynku powołano Gimnazjum nr 15. W 2004r. nadano szkole imię gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. Od 1 września 2017r. gimnazjum przekształci się CLX LO.

Nasze  liceum tworzymy w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia Gimnazjum nr 15.

Naszą ambicją jest dbałość o ciągły rozwój i poszukiwanie modelu szkoły dostosowanej do wymagań współczesnego świata.

Proponujemy przyjazną, świetnie wykształconą, otwartą i kreatywną kadrę pedagogiczną.

Poprzez stosowanie oceniania kształtującego pomagamy uczniowi zorganizować własny proces uczenia się informując czego będziemy wymagać, wskazując mocne strony jego pracy i obszary do poprawy.

W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z tutoringu. Jest to metoda, w której, podczas indywidualnych spotkań nauczyciela z uczniami, przygotowujemy młodzież do podejmowania samodzielnych decyzji i odważnych wyzwań.

Przywiązujemy dużą wagę do nauki języków obcych. Organizujemy wymiany międzynarodowe i wycieczki zagraniczne.

Nieobce są nam nowe technologie. Dzięki środkom unijnym  od czterech lat realizujemy zajęcia z mechatroniki.

W naszej szkole młodzież uczy się samodzielności i współdziałania realizując różnorodne projekty i pracując w wolontariacie. Swoje pasje i zainteresowania zaś rozwijają uczestnicząc w kołach: filmowym, kulinarnym, naukowym,  szachowym, plastycznym, językowym.

Dbamy o przekazywanie rzetelnej wiedzy tak, by nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do kontynuacji nauki.