CLX Liceum Ogólnokształcące
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

Mechatronika

MECHATRONIKA

W roku szkolnym 2013/14 nasze szkoła / jeszcze jako Gimnazjum 15/ przystąpiła do projektu "Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno - technicznych" finansowanego z funduszy europejskich.

Instytucja pośrednicząca: Ośrodek Rozwoju Edukacj w Warszawie
Realizator programu: Europejskie Towarzystwo Inicjatyw obywatelskich
Partner: ABM Space Education Toruń

   Projekt trwał 2 lata. Objęte były nim 4 województwa, w tym 32 gimnazja - 12 w województwie mazowiecki i tylko jedno /nasze/ w Warszawie.

   Projekt realizowany był w trzech komponentach:
a) komponent I - "Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki"

b) komponent II - "Mechatronika"

c) komponent I - "Młodzieżowy Klub Techniki" - dodatkowe zajęcia edukacyjne oparte na mechatronice.

   Na zajęciach uczniowie:

- programowali w Prophio/ na bazie programu Scratcha/

- montowali robota BEAM

- pracowali z urządzeniami elektronicznymi/ montowanie prostych układów elektronicznych na płytce drukowanej posługując się lutownicą /

- konstruowali i programowali roboty mobilne

Cele projektu było:

I. Ukazanie zastosowania teoretycznej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i elektroniki w rozwiązywaniu problemów.

II. Rozwijanie kompetencji osobistych uczniów, w tym w szczególności umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania sobą, takich jak: asertywność, automotywacja, efektywna komunikacja, umiejętność pracy w zespole, twórcze rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole, planowanie, zarządzanie czasem i zasobami materialnymi, radzenie sobie z niepowodzeniami.

III. Kształtowanie postawy eksperymentalnego rozwiązywania problemów (opracowywanie koncepcji, eksperymentowanie, ewaluacja działań, modyfikacja i ulepszanie).

IV. Wyrabianie nawyków bezpiecznego posługiwania się narzędziami montażowymi oraz sprzętem komputerowym.

V. Wyrabianie umiejętności dokonywania oceny zagrożeń i ograniczeń, doceniania społecznych aspektów rozwoju i zastosowań mechatroniki.

NASZE SUKCESY

III miejsce w Międzynarodowych Zawodach Robotów

W listopadzie 2014 roku odbyły się w Łodzi MIĘDZYNARODOWE ZAWODY ROBOTÓW SUMO CHALLENGE. W konkurencji krajowej BEAR RESCUE dla gimnazjalistów wzięły udział 23 szkoły z czterech województw. Zespół naszego gimnazjum zdobył trzecie miejsce.

I i II miejsce indywidualnie oraz I miejsce zespołowo w konkursie "Młody Mechatronik 2015"

II miejsce indywidualnie oraz II miejsce zespołowo w konkursie "Młody Mechatronik 2017"

Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej zagadnieniami dziedziny mechatroniki, obejmującej m.in. mechanikę, elektrotechnikę, elektronikę pneumatykę, hydraulikę i informatykę.

Organizator: Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie

Konkurs pod patronatem: Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Mechaniki Lotnictwa oraz Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, Dziekana Wydziału Mechaniki Politechniki Warszawskiej, Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich oraz Burmistrza Dzielnicy Żoliborz 

 

 

2016 01 08 14 11 482017 12 07 14 50 59